Stimmiga miljöer försämrar barns inlärning

Hjärnan har en begränsad förmåga att uppmärksamma saker och det sker hela tiden en filtrering av vilka intryck från omgivningen som blir medvetna för oss. Denna filtrering är en av hjärnans absolut viktigaste förmågor för att vi ska kunna fokusera på rätt saker, hålla kvar uppmärksamheten och låta andra intryck passera. Olika delar av hjärnan [...]

Studie av digital feedback i matematikundervisning

Education Endowment Foundation (UK) har publicerat en utvärdering av "Digital Feedback in Primary Maths". Detta är ett program med syfte att förbättra lärarnas diagnostiska utvärderingar och ge träning i att ge feedback för att se om detta skulle utveckla elevernas mattekunskaper. Den fullständiga rapporten med metodik, resultat och svagheter i studien finns att läsa här: [...]

2019-11-09T17:36:55+01:00Kategorier: Instruktion och lärande, Matematik|

Trick or treatment

Internet har medfört en markant ökad spridning av olika idéer för lärande. Synsätt med mer eller mindre forskningsstöd men även det som kan ses som rena lurendrejerier sprids. Sedan finns det som kognitiva forskare kallar neuromyter. Där finns det möjligen vissa fakta i bakgrunden men dessa har sedan feltolkats och dragits långtgående slutsatser av. I [...]

2019-11-04T12:27:57+01:00Kategorier: Instruktion och lärande, Neuromyter|

Den kognitiva revolutionen

Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi kan definieras som studiet av människans tankeprocesser. I detta ingår basförmågor som hur information tas in via våra sinnen och hur vi reagerar på och använder den informationen. Hur går det till när vissa intryck uppmärksammas medan andra filtreras bort, hur fungerar minnet, vad kan vi göra för att minnas det [...]

2019-11-03T16:37:47+01:00Kategorier: Hjärnan, Kognitiv psykologi, Minne, Neurovetenskaperna|
Till toppen