Men nuförtiden man kan ju “Googla” i stället

Den ökande användningen av internetsökningar  kan göra att vi glömmer snabbt. Det visades nyligen i en studie men hur kan det komma sig? Sedan minst 50 år har studier visat att en viktig del i att förbättra möjligheten att komma ihåg något är när man aktivt skapar en egen minneslänk till informationen som man vill [...]