Om wpadmin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har wpadmin skapat 10 blogginlägg för.

Den omöjliga konsten att göra flera saker samtidigt

Den omöjliga konsten att göra flera saker samtidigt. Du har sannolikt fel när du tänker att du kan läsa denna mening samtidigt som du håller ett öra öppet för det som sägs på tv. Likadant kommer det att misslyckas att ta in informationen när du lyssnar till föreläsaren som pratar om det som står på [...]

Uppmärksamhet är porten till inlärning

Uppmärksamhet är porten till inlärning och måste skyddas från att påverkas av onödiga och störande moment. Uppmärksamhet kan ses som basen som de kognitiva förmågorna och inlärning vilar på och är beroende av. Jag har tidigare skrivit om studier av hur ljud påverkar och försämrar olika aspekter av barns inlärning. För att spetsa till det. [...]

Är det någon skillnad mellan flickors och pojkars tidiga matematiska förmåga?

Det är väl känt att andelen män som studerar/arbetar inom de så kallade STEM yrkena (Science, Technology, Engineering och Mathematics) är väsentligt större än andelen kvinnor. Det har spekulerats att detta skulle kunna komma sig av att det finns biologiska skillnader i hjärnan vid födseln eller att skillnader utvecklas i takt med att hjärnan mognar [...]

2020-01-06T11:15:24+01:00Kategorier: Hjärnan, Matematik|

Vid vilken ålder är det lämpligt att barn börjar läsinlärningen?

Jag har tidigare skrivit om att minnesförmågorna är en av den kognitiva psykologins mest forskningsintensiva områden. Forskning om läsinlärning och hur hjärnan läser är också ett mycket produktivt forskningsfält. Att lära sig läsa är en förmåga som barn (i alla fall nästan alla barn) måste lära in genom systematisk undervisning. Detta till skillnad från till [...]

Stimmiga miljöer försämrar barns inlärning

Hjärnan har en begränsad förmåga att uppmärksamma saker och det sker hela tiden en filtrering av vilka intryck från omgivningen som blir medvetna för oss. Denna filtrering är en av hjärnans absolut viktigaste förmågor för att vi ska kunna fokusera på rätt saker, hålla kvar uppmärksamheten och låta andra intryck passera. Olika delar av hjärnan [...]

Studie av digital feedback i matematikundervisning

Education Endowment Foundation (UK) har publicerat en utvärdering av "Digital Feedback in Primary Maths". Detta är ett program med syfte att förbättra lärarnas diagnostiska utvärderingar och ge träning i att ge feedback för att se om detta skulle utveckla elevernas mattekunskaper. Den fullständiga rapporten med metodik, resultat och svagheter i studien finns att läsa här: [...]

2019-11-09T17:36:55+01:00Kategorier: Instruktion och lärande, Matematik|

Trick or treatment

Internet har medfört en markant ökad spridning av olika idéer för lärande. Synsätt med mer eller mindre forskningsstöd men även det som kan ses som rena lurendrejerier sprids. Sedan finns det som kognitiva forskare kallar neuromyter. Där finns det möjligen vissa fakta i bakgrunden men dessa har sedan feltolkats och dragits långtgående slutsatser av. I [...]

2019-11-04T12:27:57+01:00Kategorier: Instruktion och lärande, Neuromyter|

Den kognitiva revolutionen

Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi kan definieras som studiet av människans tankeprocesser. I detta ingår basförmågor som hur information tas in via våra sinnen och hur vi reagerar på och använder den informationen. Hur går det till när vissa intryck uppmärksammas medan andra filtreras bort, hur fungerar minnet, vad kan vi göra för att minnas det [...]

2019-11-03T16:37:47+01:00Kategorier: Hjärnan, Kognitiv psykologi, Minne, Neurovetenskaperna|

Utbildning för psykologer i IVA-2 testet

En utbildningsdag i det datoriserade IVA-2 testet kommer att hållas i Stockholm 5 mars 2020. Utbildningen riktar sig till psykologer och leds av Ingalill Rhodin Nyström, leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Ingalill är utbildad i IVA testen vid BrainTrain https://www.braintrain.com/ och auktoriserad av BrainTrain att leda IVA utbildningar. För mer information se: Utbildning & Handledning

2019-11-09T17:26:52+01:00Kategorier: Bedömning, Uppmärksamhet och koncentration|
Till toppen