Utbildning

Utbildning för psykologer i IVA-2 | Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test 

IVA kan användas i sammanhang där man önskar få uppmärksamhets- och självkontrollsförmågor undersökta, t.ex. vid inlärningssvårigheter, inom neuropsykiatriska utredningar, efter hjärnskador, vid depression och stressrelaterade tillstånd samt vid andra tillstånd och sjukdomar där hjärnans förmåga kan ha blivit påverkad. IVA kan också användas vid utvärdering av effekt av insatt läkemedelsbehandling.

Nyheter i IVA-2: De delar av testet som riktar sig till klienten, som instruktioner och teststimuli,  finns nu på svenska. Skattningsskalor kan fyllas i online av föräldrar, lärare eller den vuxne klienten. IVA-2 går att administrera online via Ipad eller Iphone och testdata krypteras, laddas tillbaka och är tillgängliga endast från den PC där IVA-2 licensen är installerad. Testet är anpassat för användning med DSM-5.