Kartläggning av förmågor

IVA-2

IVA-2 är ett datoriserat test som mäter individens förmåga till uppmärksamhet och impulskontroll integrerat för både visuella och auditiva stimuli. Testet kan användas som ett hjälpmedel i utredningar då man behöver objektiva data om en individs fungerande. Det kan användas för testning av både barn och vuxna.

För mer info om testet se www.braintrain.com där det även finns information om inköp av testet. Psynaps arrangerar utbildning i IVA-2, se Utbildning för mer information.