Om Psynaps

I synapserna förmedlas information från en cell till en annan så synapserna är en viktig kommunikationscentral i hjärnan. Jag har valt namnet Psynaps – Kognition och lärande då sidan ska förmedla information om människans kognitiva förmågor med särskilt fokus mot lärande. Min ambition är att förmedla forskning från kognitiv psykologi och neurovetenskaperna som ger kunskap om hjärnan, hur de kognitiva förmågorna fungerar och den betydelse det har för inlärning. Dessutom kommer evidensbaserade metoder för lärande att behandlas.

Om Ingalill Rhodin Nyström

Sverige:
Legitimerad psykolog
Specialist i neuropsykologi

Malta:
Psychologist Warrant

Arbetserfarenhet:

Leg psykolog och arbetat vid Barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå med särskilt fokus mot barn med neurologiska sjukdomar. Jag har dessutom arbetat inom barnpsykiatrisk verksamhet och barnhälsovård samt undervisat vid Umeå universitets psykologprogram.

Därefter verksam i eget företag med psykologarbete riktat mot barn/ungdomar och vuxna. Jag var verksamhetschef och ansvarig för kvalitetssäkringsarbetet på företaget. Psykologarbetet var med inriktning mot barn och ungdomar med utvecklings- och inlärningssvårigheter samt neuropsykiatriska funktionshinder. Dessutom arbete och forskning inriktat mot vuxna med stressrelaterad ohälsa och arbetsbegränsningar.

Jag har mångårig erfarenhet av metodutveckling, kvalitetssäkring, forskning och handledning av psykologer och lärare.

Utvecklingsprojekt i urval:

Initiativtagare till och projektledare för ett flerårigt projekt om ADHD vid Barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Arbetet ledde fram till förslag på utredningsmetoder för att kvalitetssäkra diagnossättning.

Jag har deltagit i ett projektarbete som bedrivits vid universitetssjukhus i landet med epilepsikirurgisk verksamhet. Projektets syfte var att utforma en samsyn kring användandet av neuropsykologiska utredningsmetoder vid epilepsikirurgiska utredningar. Dessutom har jag deltagit i utformande av rutiner för uppföljning av barn med hjärntumörer.

Introducerat IVA testet, Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test i Sverige och ansvarat för anpassningen av testet till svenska. Mångårig erfarenhet av testet för båda barn och vuxna och jag undervisar regelbundet psykologer i användningen av testet. Certifierad IVA-2/IVA AE Expert utbildad av IVA:s upphovsman Joseph Sandford vid BrainTrain i USA. Jag har auktorisation att utbilda i IVA testen i Europa.

Medverkat i utvecklingsarbete inom hjärnergonomi och till utformningen av skattningsskalan Brain at Work Investigator för kartläggning av hjärnans arbetsmiljö.

Ansvarat för och implementerat rutiner för kvalitetssäkringsarbete som lett fram till certifiering enligt ISO 9001:2008.

Forskning:

Sandström, Agneta, Rhodin Nyström, Ingalill, Lundberg, Mattias, Olsson, Tommy & Nyberg, Lars (2005). Impaired cognitive performance in patients with chronic burnout syndrome. Biological Psychology. 69:3, s. 271-279

Sandström, Agneta, Peterson, Jonas, Sandström, Erik, Lundberg, Mattias, Rhodin Nyström, Ingalill, Olsson, Tommy & Nyberg, Lars (2011). Cognitive deficits in relation to personality type and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction in women with stress-related exhaustion. Scandinavian Journal of Psychology. 52:1, s. 71-82