Om Psynaps

I hjärnans synapser förmedlas information från en cell till en annan. Jag har valt namnet Psynaps – Kognition och lärande då sidan ska förmedla information om människans kognitiva förmågor med särskilt fokus mot lärande. Ambitionen är att förmedla forskning från kognitiv psykologi och neurovetenskaperna som ger kunskap om hjärnan, hur de kognitiva förmågorna fungerar och den betydelse det får för inlärning samt om evidensbaserade metoder för lärande.

Om Ingalill Rhodin Nyström

Sverige:
Legitimerad psykolog
Specialist i neuropsykologi

Malta:
Psychologist Warrant

Arbetserfarenhet:

Psykolog sedan 1979 och arbetat inom barn- och ungdomsklinik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå med särskilt fokus mot barn med neurologiska sjukdomar. Jag har dessutom arbetat inom barnpsykiatrisk verksamhet och barnhälsovård samt undervisat vid Umeå universitets psykologprogram.

Därefter verksam i eget företag med psykologarbete riktat mot barn/ungdomar och vuxna. Jag var verksamhetschef och ansvarig för kvalitetssäkringsarbete på företaget. Psykologarbetet var med fokus mot barn och ungdomar med utvecklings- och inlärningssvårigheter inklusive neuropsykiatriska funktionshinder samt vuxna med stressrelaterad ohälsa och arbetsbegränsningar.

Mångårig erfarenhet av metodutveckling, forskning och handledning av psykologer och lärare.

Utvecklingsprojekt i urval:

Initiativtagare till och projektledare för ett flerårigt projekt om ADHD vid barn- och ungdomskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Arbetet har lett fram till förslag på metoder för att kvalitetssäkra diagnossättning.

Deltagit i projektarbete för att utforma konsensusdokument kring användandet av neuropsykologiska testmetoder inom epilepsikirurgiska utredningar.

Introducerat IVA testet, Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test, i Sverige och har ansvarat för anpassningen av testet till svenska. Mångårig erfarenhet av testet för båda barn och vuxna och undervisar regelbundet psykologer i användning av testet. Certifierad IVA-2/IVA AE Expert utbildad av IVA:s upphovsman Joseph Sandford vid Brain Train i USA.

Medverkat i utvecklingsarbete inom hjärnergonomi och till utformningen av skattningsskalan Brain at Work Investigator för kartläggning av hjärnans arbetsmiljö.

Ansvarat för och implementerat rutiner för kvalitetssäkringsarbete som lett fram till certifiering enligt ISO 9001:2008.

Forskning:

Sandström, Agneta, Rhodin Nyström, Ingalill, Lundberg, Mattias, Olsson, Tommy & Nyberg, Lars (2005). Impaired cognitive performance in patients with chronic burnout syndrome. Biological Psychology. 69:3, s. 271-279

Sandström, Agneta, Peterson, Jonas, Sandström, Erik, Lundberg, Mattias, Rhodin Nyström, Ingalill, Olsson, Tommy & Nyberg, Lars (2011). Cognitive deficits in relation to personality type and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysfunction in women with stress-related exhaustion. Scandinavian Journal of Psychology. 52:1, s. 71-82