Aktuellt2019-11-12T09:32:17+01:00

Aktuella ämnen

Är pennan mäktigare än tangentbordet?

Skriva anteckningar för hand eller med hjälp av tangentbord

En av de inlärningsstrategier som flitigt används är att skriva anteckningar under lektioner och föreläsningar. Forskningen har visat att en viktig del för att man ska dra […]

Men nuförtiden man kan ju ”Googla” i stället

Den ökande användningen av internetsökningar  kan göra att vi glömmer snabbt. Det visades nyligen i en studie men hur kan det komma sig?

Sedan minst 50 år har studier visat att en viktig del i att […]

Uppmärksamhet är porten till inlärning

Uppmärksamhet är porten till inlärning och måste skyddas från att påverkas av onödiga och störande moment. Uppmärksamhet kan ses som basen som de kognitiva förmågorna och inlärning vilar på och är beroende av. Jag har […]

Test som en effektiv inlärningsmetod

Inom den kognitiva psykologin har det forskats en hel del om vilka strategier som är effektiva för att lära in, för att minnas över tid och kunna plocka fram ur långtidsminnet när det behövs. Som […]

(Nej, du kommer inte att bli spammad!)

Till toppen