Aktuellt2019-11-12T09:32:17+01:00

Aktuella ämnen

Test som en effektiv inlärningsmetod

Inom den kognitiva psykologin har det forskats en hel del om vilka strategier som är effektiva för att lära in, för att minnas över tid och kunna plocka fram ur långtidsminnet när det behövs. Som […]

Stimmiga miljöer försämrar barns inlärning

Hjärnan har en begränsad förmåga att uppmärksamma saker och det sker hela tiden en filtrering av vilka intryck från omgivningen som blir medvetna för oss. Denna filtrering är en av hjärnans absolut viktigaste förmågor för […]

Studie av digital feedback i matematikundervisning

Education Endowment Foundation (UK) har publicerat en utvärdering av “Digital Feedback in Primary Maths”. Detta är ett program med syfte att förbättra lärarnas diagnostiska utvärderingar och ge träning i att ge feedback för att se […]

Trick or treatment

Internet har medfört en markant ökad spridning av olika idéer för lärande. Synsätt med mer eller mindre forskningsstöd men även det som kan ses som rena lurendrejerier sprids. Sedan finns det som kognitiva forskare kallar […]

Ja, jag vill prenumerera på Psynaps nyheter

(Nej, du kommer inte att bli spammad!)