Välkommen till Psynaps!

Synapserna är de delar av hjärnan där information förmedlas från en cell till en annan. Namnet Psynaps – Kognition och lärande valdes då sidan ska förmedla information om människans kognitiva förmågor med särskilt fokus mot lärande.

Ambitionen är att förmedla forskning som ger inspiration i det pedagogiska arbetet och kunskap att lära ut som hjärnan vill lära in.

Aktuella rön inom kognition och lärande:

Blogginlägg 4

Här presenteras det fjärde blogginlägget. Själva ingressen visas på startsidan och sedan kan besökaren klicka in för att läsa hela inlägget. Det senaste / nyaste blogginlägget visas alltid längst till vänster.

Blogginlägg 3

Här presenteras det tredje blogginlägget. Själva ingressen visas på startsidan och sedan kan besökaren klicka in för att läsa hela inlägget.

Blogginlägg nr 2

Här presenteras det andra blogginlägget. Själva ingressen visas på startsidan och sedan kan besökaren klicka in för att läsa hela inlägget.

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sedan kan du börja skriva!