Välkommen till Psynaps!

Synapserna är delar av hjärnans kommunikationsnät och i synapsen förmedlas information från en cell till en annan. Namnet Psynaps – Kognition och lärande valdes då sidan ska förmedla information om människans kognitiva förmågor med särskilt fokus mot lärande.

Ambitionen är att förmedla forskning som ger inspiration i det pedagogiska arbetet och kunskap att lära ut som hjärnan lär in.

Få mail när nya blogginlägg publiceras!

Min ambition är att förmedla forskning från kognitiv psykologi och neurovetenskaperna som ger kunskap om hjärnan, hur de kognitiva förmågorna fungerar och den betydelse det får för inlärning. Dessutom kommer evidensbaserade metoder för lärande att behandlas. När ett nytt blogginlägg publiceras kommer jag att skicka ut detta via nyhetsbrev och genom att anmäla dig får du uppdateringar automatiskt till din E-post.

(Nej, du kommer inte att bli spammad!)

Aktuella rön inom kognition och lärande:

Är pennan mäktigare än tangentbordet?

Skriva anteckningar för hand eller med hjälp av tangentbord En av de inlärningsstrategier som flitigt används är att skriva anteckningar under lektioner och föreläsningar. Forskningen har visat att en viktig del för att man ska [...]

Men nuförtiden man kan ju ”Googla” i stället

Den ökande användningen av internetsökningar  kan göra att vi glömmer snabbt. Det visades nyligen i en studie men hur kan det komma sig? Sedan minst 50 år har studier visat att en viktig del i [...]