Utbildning för psykologer i IVA-2 testet

En utbildningsdag i det datoriserade IVA-2 testet kommer att hållas i Stockholm 5 mars 2020. Utbildningen riktar sig till psykologer och leds av Ingalill Rhodin Nyström, leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Ingalill är utbildad i IVA testen vid BrainTrain https://www.braintrain.com/ och auktoriserad av BrainTrain att leda IVA utbildningar. För mer information se: Utbildning & Handledning