Är pennan mäktigare än tangentbordet?

Skriva anteckningar för hand eller med hjälp av tangentbord En av de inlärningsstrategier som flitigt används är att skriva anteckningar under lektioner och föreläsningar. Forskningen har visat att en viktig del för att man ska dra nytta av sina anteckningar är att man också läser igenom och strukturerar upp anteckningarna i efterhand. Det är en [...]

Den omöjliga konsten att göra flera saker samtidigt

Den omöjliga konsten att göra flera saker samtidigt. Du har sannolikt fel när du tänker att du kan läsa denna mening samtidigt som du håller ett öra öppet för det som sägs på tv. Likadant kommer det att misslyckas att ta in informationen när du lyssnar till föreläsaren som pratar om det som står på [...]

Uppmärksamhet är porten till inlärning

Uppmärksamhet är porten till inlärning och måste skyddas från att påverkas av onödiga och störande moment. Uppmärksamhet kan ses som basen som de kognitiva förmågorna och inlärning vilar på och är beroende av. Jag har tidigare skrivit om studier av hur ljud påverkar och försämrar olika aspekter av barns inlärning. För att spetsa till det. [...]

Stimmiga miljöer försämrar barns inlärning

Hjärnan har en begränsad förmåga att uppmärksamma saker och det sker hela tiden en filtrering av vilka intryck från omgivningen som blir medvetna för oss. Denna filtrering är en av hjärnans absolut viktigaste förmågor för att vi ska kunna fokusera på rätt saker, hålla kvar uppmärksamheten och låta andra intryck passera. Olika delar av hjärnan [...]

Utbildning för psykologer i IVA-2 testet

En utbildningsdag i det datoriserade IVA-2 testet kommer att hållas i Stockholm 5 mars 2020. Utbildningen riktar sig till psykologer och leds av Ingalill Rhodin Nyström, leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Ingalill är utbildad i IVA testen vid BrainTrain https://www.braintrain.com/ och auktoriserad av BrainTrain att leda IVA utbildningar. För mer information se: Utbildning & Handledning

2019-11-09T17:26:52+01:00Kategorier: Bedömning, Uppmärksamhet och koncentration|
Till toppen