Stimmiga miljöer försämrar barns inlärning

Hjärnan har en begränsad förmåga att uppmärksamma saker och det sker hela tiden en filtrering av vilka intryck från omgivningen som blir medvetna för oss. Denna filtrering är en av hjärnans absolut viktigaste förmågor för att vi ska kunna fokusera på rätt saker, hålla kvar uppmärksamheten och låta andra intryck passera. Olika delar av hjärnan [...]

Utbildning för psykologer i IVA-2 testet

En utbildningsdag i det datoriserade IVA-2 testet kommer att hållas i Stockholm 5 mars 2020. Utbildningen riktar sig till psykologer och leds av Ingalill Rhodin Nyström, leg psykolog och specialist i neuropsykologi. Ingalill är utbildad i IVA testen vid BrainTrain https://www.braintrain.com/ och auktoriserad av BrainTrain att leda IVA utbildningar. För mer information se: Utbildning & Handledning

2019-11-09T17:26:52+01:00Kategorier: Bedömning, Uppmärksamhet och koncentration|