Den omöjliga konsten att göra flera saker samtidigt. Du har sannolikt fel när du tänker att du kan läsa denna mening samtidigt som du håller ett öra öppet för det som sägs på tv. Likadant kommer det att misslyckas att ta in informationen när du lyssnar till föreläsaren som pratar om det som står på PP-bilden samtidigt som du försöker läsa texten.

Forskningsdata pekar nämligen starkt för att vi inte kan hålla uppmärksamt fokus mot mer än en sak i taget och nej, kvinnor kan inte heller detta. Vi kan inte multi-tasking dvs. att hålla en medveten tanke på en sak samtidigt som vi försöker ta in något annat. Därför tappar vi också bort att följa det som sägs på en föreläsning medan vi antecknar det som vi nyss tyckte var viktigt. För mer om uppmärksamhet se tidigare blogginlägg.

Det som händer är att du snabbt växlar mellan  de två uppgifterna men när du kopplar uppmärksamheten till den ena uppgiften så kopplar du bort den andra, sedan kopplar du upp den första igen ock så vidare. Det är inte omöjligt men det sker till en kostnad, du tappar fokus på det som sker här och nu, du gör fler fel, du blir ineffektiv och det tar längre tid.

Kostnaden med att snabbt byta spår i tanken visades redan 1935 av Stroop i det som sedan kommit att kallas Stroop effekten. Du kan testa dig själv via detta Youtube klipp. Uppgiften är att så snabbt som möjligt säga den färg som ordet har, till exempel GRÖN RÖD. För de flesta där läsförmågan är starkt automatiserad så uppstår det en konflikt i hjärnans bearbetning som får oss att sakta ner och kanske göra fel när vi inte ska läsa ordet utan i stället ange färgen.

Ett annat vanligt exempel på kostnaden med att snabbt växla mellan olika uppgifter där du också kan testa dig och ta tid för din förmåga i 3 steg:

  1. Räkna från 1 till 29
  2. Rabbla alfabetet (inkl. W) från A till Ö
  3.  Växla mellan siffror och bokstäver 1-A-2-B-3-C

Sannolikt är steg 3 mer krävande i tid är steg 1 och 2 tillsammans då du måste växla mellan två uppgifter som gör det både svårare och mer stressande.