Tvåspråkighet är det en kognitiv fördel för barn?

Kan det det faktum att man tidigt i livet lärt sig mer än ett språk som man talar flytande också ha påverkat hjärnans utveckling och fungerande på andra sätt? Det är en allmänt spridd uppfattning att tvåspråkighet tränar upp hjärnan så att man blir bättre inom de områden som psykologer kallar exekutiva förmågor. Detta begrepp [...]