Tvåspråkighet är det en kognitiv fördel för barn?

Kan det det faktum att man tidigt i livet lärt sig mer än ett språk som man talar flytande också ha påverkat hjärnans utveckling och fungerande på andra sätt? Det är en allmänt spridd uppfattning att tvåspråkighet tränar upp hjärnan så att man blir bättre inom de områden som psykologer kallar exekutiva förmågor. Detta begrepp [...]

Den kognitiva revolutionen

Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi kan definieras som studiet av människans tankeprocesser. I detta ingår basförmågor som hur information tas in via våra sinnen och hur vi reagerar på och använder den informationen. Hur går det till när vissa intryck uppmärksammas medan andra filtreras bort, hur fungerar minnet, vad kan vi göra för att minnas det [...]

2019-11-03T16:37:47+01:00Kategorier: Hjärnan, Kognitiv psykologi, Minne, Neurovetenskaperna|
Till toppen