Test som en effektiv inlärningsmetod

Inom den kognitiva psykologin har det forskats en hel del om vilka strategier som är effektiva för att lära in, för att minnas över tid och kunna plocka fram ur långtidsminnet när det behövs. Som vanligt inom minnesforskningen så är det ofta så att metoder har varit kända under lång tid men de har sedan [...]