Vid vilken ålder är det lämpligt att barn börjar läsinlärningen?

Jag har tidigare skrivit om att minnesförmågorna är en av den kognitiva psykologins mest forskningsintensiva områden. Forskning om läsinlärning och hur hjärnan läser är också ett mycket produktivt forskningsfält. Att lära sig läsa är en förmåga som barn (i alla fall nästan alla barn) måste lära in genom systematisk undervisning. Detta till skillnad från till [...]

Studie av digital feedback i matematikundervisning

Education Endowment Foundation (UK) har publicerat en utvärdering av "Digital Feedback in Primary Maths". Detta är ett program med syfte att förbättra lärarnas diagnostiska utvärderingar och ge träning i att ge feedback för att se om detta skulle utveckla elevernas mattekunskaper. Den fullständiga rapporten med metodik, resultat och svagheter i studien finns att läsa här: [...]

2019-11-09T17:36:55+01:00Kategorier: Instruktion och lärande, Matematik|

Trick or treatment

Internet har medfört en markant ökad spridning av olika idéer för lärande. Synsätt med mer eller mindre forskningsstöd men även det som kan ses som rena lurendrejerier sprids. Sedan finns det som kognitiva forskare kallar neuromyter. Där finns det möjligen vissa fakta i bakgrunden men dessa har sedan feltolkats och dragits långtgående slutsatser av. I [...]

2019-11-04T12:27:57+01:00Kategorier: Instruktion och lärande, Neuromyter|
Till toppen