Är det någon skillnad mellan flickors och pojkars tidiga matematiska förmåga?

Det är väl känt att andelen män som studerar/arbetar inom de så kallade STEM yrkena (Science, Technology, Engineering och Mathematics) är väsentligt större än andelen kvinnor. Det har spekulerats att detta skulle kunna komma sig av att det finns biologiska skillnader i hjärnan vid födseln eller att skillnader utvecklas i takt med att hjärnan mognar [...]

2020-01-06T11:15:24+01:00Kategorier: Hjärnan, Matematik|

Den kognitiva revolutionen

Kognitiv psykologi Kognitiv psykologi kan definieras som studiet av människans tankeprocesser. I detta ingår basförmågor som hur information tas in via våra sinnen och hur vi reagerar på och använder den informationen. Hur går det till när vissa intryck uppmärksammas medan andra filtreras bort, hur fungerar minnet, vad kan vi göra för att minnas det [...]

2019-11-03T16:37:47+01:00Kategorier: Hjärnan, Kognitiv psykologi, Minne, Neurovetenskaperna|
Till toppen