Vid vilken ålder är det lämpligt att barn börjar läsinlärningen?

Jag har tidigare skrivit om att minnesförmågorna är en av den kognitiva psykologins mest forskningsintensiva områden. Forskning om läsinlärning och hur hjärnan läser är också ett mycket produktivt forskningsfält. Att lära sig läsa är en förmåga som barn (i alla fall nästan alla barn) måste lära in genom systematisk undervisning. Detta till skillnad från till [...]

Stimmiga miljöer försämrar barns inlärning

Hjärnan har en begränsad förmåga att uppmärksamma saker och det sker hela tiden en filtrering av vilka intryck från omgivningen som blir medvetna för oss. Denna filtrering är en av hjärnans absolut viktigaste förmågor för att vi ska kunna fokusera på rätt saker, hålla kvar uppmärksamheten och låta andra intryck passera. Olika delar av hjärnan [...]

Till toppen