Education Endowment Foundation (UK) har publicerat en utvärdering av ”Digital Feedback in Primary Maths”. Detta är ett program med syfte att förbättra lärarnas diagnostiska utvärderingar och ge träning i att ge feedback för att se om detta skulle utveckla elevernas mattekunskaper. Den fullständiga rapporten med metodik, resultat och svagheter i studien finns att läsa här:

Resultaten beskrivs också i korthet på Best practice in Brief

Projektet använde en app, ”Explain Everything”, där läraren på olika sätt gav digital feedback via en surfplatta. Möjlighet fanns för eleverna att spara denna feedback och se på den senare för att utveckla sina matematikförmågor. I studien slumpades (RCT) 2564 elever i 108 klasser och 34 skolor till antingen studiebetingelserna eller till en kontrollgrupp där man fortsatte med den vanliga undervisningsmetodiken, business-as-usual. Resultaten visade inget stöd för att eleverna som deltog i programmet med digital feedback utvecklades mer i matematik än kontrollgruppen.